English

 

Authors Index

Authors' positions are listed for the moment of publication of the article

   B   C   D   E   F   G   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  

ABDULKHALIKOV R.M. 2018, 2(21), 33
ABRASHKIN V.I. 2019, 1(24), 68
AVERIN I.N. 2014, 2(5), 62
AVERKOV I.S. 2017, 4(19), 46
AVERSHYEV A.S. 2018, 1(20), 40
AVERSHYEVA A.V. 2015, 2(9), 75; 2018, 3(22), 51
AGASHKIN S.V. 2019, 1(24), 84
AKIMOV V.N. 2016, 2(13), 45; 3(14), 62; 2017, 3(18), 60; 2017, 3(18), 60
AKHMEDOV M.R. 2015, 2(9), 64; 2018, 3(22), 69; 2018, 4(23), 62
AKKURATOV I.L. 2014, 1(4), 92; 2018, 1(20), 54
AKSENOV .. 2015, 2(9), 39; 2016, 3(14), 5; 4(15), 3
ALABOVA N.P. 2014, 3(6), 14
ALEKHOVA T.A. 2017, 4(19), 36
ALEXEEV P.A. 2014, 1(4), 15
ALIEV V.G. 2014, 2(5), 3
ALYAMOVSKIY A.I. 2014, 1(4), 92; 2018, 1(20), 54
ALYAMOVSKIY S.N. 2017, 4(19), 5
ANDREYKO A.N. 2016, 1(12), 90
ANDREYCHUK P.. 2018, 4(23), 29
ANDREEV V.N. 2014, 4(7), 10; 2017, 4(19), 16
ANDRIANOV D.I. 2018, 2(21), 41
ANGAROV V.N. 2015, 3(10), 26
ANOHIN M.V. 2017, 3(18), 24
ANTIPOVA M.S. 2016, 1(12), 5
APANASOVICH V.V. 2018, 2(21), 106
ARTEMOV A.L. 2017, 1(16), 50
ARKHANGELSKY V.V. 2015, 2(9), 51; 2016, 3(14), 62
ARKHANGELSKY N.I. 2016, 2(13), 45; 2017, 3(18), 60
ARHIPOV A.B. 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29
ATROSHENKOV S.V. 2017, 4(19), 72
AHMEDOV M.R. 2015, 2(9), 64
AKHMETOV R.N. 2019, 1(24), 68

B

BABAKOV A.V. 2014, 4(7), 3; 2015, 4(11), 3; 2017, 1(16), 41
BABANIN V.I. 2017, 1(16), 103
BADANINA Yu.. 2019, 1(24), 84
BAKHTIN B.N. 2017, 1(16), 82
BAZESKIN A.V. 2016, 4(15), 24
BASOV A.A. 2014, 3(6), 64; 2016, 3(14), 71; 2017, 2(17), 80; 2018, 4(23), 5
BASHKAREV V.S. 2019, 1(24), 84
BATANOV O.V. 2015, 3(10), 26
BEGLOV R.I. 2018, 4(23), 16
BEZMOZGIY I.M. 2014, 3(6), 71; 2014, 4(7), 31; 2015, 3(10), 15; 2016, 3(14), 43; 2017, 2(17), 63
BELONOGOV O.B. 2014, 3(6), 50; 2018, 2(21), 93
BELONOGOV G.V. 2017, 2(17), 108; 2018, 2(21), 93
BELOSHITSKIY A.V. 2014, 4(7), 3; 2015, 4(11), 3; 2017, 1(16), 41
BELYAEV A.M. 2016, 3(14), 91
BELYAEV M.Yu. 2013, 2, 19; 2013, 3, 14; 2014, 1(4), 22; 2014, 3(6), 14; 2015, 1(8), 17; 2015, 3(10), 38; 2016, 2(13), 70; 2017, 4(19), 5; 2018, 1(20), 23; 2018, 4(23), 70; 88
BELYAEV B.I. 2014, 1(4), 22; 2016, 2(13), 70; 2017, 4(19), 5
BERSHADSKIY V.. 2019, 1(24), 50
BESKROVNAYA I.A. 2014, 4(7), 76
BEZYAEV I.V. 2018, 3(22), 17; 2018, 4(23), 70
BIDEEV A.G. 2014, 1(4), 29; 2015, 2(9), 64; 2016, 2(13), 5; 2018, 2(21), 33, 3(22), 69; 2018, 4(23), 62
BOBE L.S. 2018, 4(23), 29
BOBYLEV S.S. 2018, 1(20), 40, 3(22), 51
BODNAR L. 2015, 3(10), 26
BOGACHEV A.V. 2017, 3(18), 98
BOGDANOV K.A. 2017, 1(16), 89
BOIKACHEV V.N. 2014, 1(4), 48
BORZYKH S.V. 2013, 1, 44; 2018, 2(21), 16
BORISENKO N.Y. 2018, 2(21), 71
BORISENKO T.B. 2013, 1, 79; 2015, 3(10), 89
BORISENKO Y.N. 2018, 2(21), 71
BORISOV M.I. 2016, 2(13), 62
BORITKO Ya.S. 2015, 3(10), 68
BOROVIKHIN P.A. 2018, 4(23), 70
BORODULIN D.S. 2018, 3(22), 61
BOROZDINA O.V. 2017, 2(17), 99
BOYARSKAYA R.V. 2017, 3(18), 34
BOYKO N.P. 2014, 4(7), 21; 2017, 4(19), 61
BRAGAZIN A.F. 2015, 4(11), 58
BREGA A.N. 2016, 2(13), 90
BROVKIN A.G. 2014, 1(4), 75
BRONZ A.V. 2014, 4(7), 62
BRONNIKOV S.V. 2015, 1(8), 81; 2015, 3(10), 81; 2016, 2(13), 105
BRYUKHANOV N.A. 2014, 1(4), 3; 2014, 3(6), 14; 2014, 4(7), 21; 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29; 2018, 1(20), 82
BUBEEV Yu.A. 2015, 3(10), 68; 2015, 3(10), 81
BURYLOV L.S. 2016, 2(13), 23; 2017, 1(16), 32; 2018, 1(20), 82
BUSLOV L.S. 2016, 2(13), 23

C

CHERASHEV D.V. 2013, 2, 42
CHETKIN S.V. 2017, 4(19), 61
CHETVERIKOV A.S. 2018, 1(20), 82
CHERNETSOVA A.A. 2016, 2(13), 23
CHERNYAVSKY A.G. 2014, 1(4), 92; 2014, 4(7), 62; 2015, 1(8), 53
CHERNYAGIN A.G. 2014, 3(6), 71; 2014, 4(7), 31; 2015, 3(10), 15; 2016, 3(14), 43; 2017, 2(17), 63
CHYOTKIN S.V. 2014, 4(7), 21
CHVANOV V.K. 2018, 3(22), 5
CHURILO I.V. 2015, 1(8), 42

D

DAVYDOV D.Ya. 2014, 1(4), 92
DEGTYAR V.G.2018, 4(23), 5
DEMENTYEV V.K. 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29
DEMSKAYA I.. 2017, 4(19), 46
2018, 2(21), 24
DESINOV L.V. 2014, 1(4), 22; 2015, 1(8), 17; 2016, 2(13), 70
DESHEVAYA E.A. 2015, 1(8), 31
DERECHIN A.G. 2017, 1(16), 12; 2(17), 5
DIDENKO A.F. 2013, 1, 26
DOSKO S.I. 2016, 3(14), 80
DROZDOV A.A. 2019, 1(24), 84
DROZDOV S.M. 2019, 1(24), 5
DUBOVITSKY A.D. 2016, 4(15), 24
DYADCHENKO V.V. 2017, 1(16), 50
DYADKIN A.A. 2013, 2, 66; 2014, 2(5), 14; 49; 3(6), 14; 2014, 4(7), 3; 10; 2015, 2(9), 39; 4(11), 3; 2016, 1(12), 5; 3(14), 5; 15; 4(15), 3; 43; 2017, 1(16), 41; 2(17), 29; 3(18), 6; 15, 4(19), 16

E

ELISEEV I.O. 2017, 3(18), 60
ELIZAROV Y.S. 2018, 2(21), 33
EVDOKIMOV R.A. 2013, 2, 53; 2014, 4(7), 76; 2017, 1(16), 71
EFIMOV K.N. 2019, 1(24), 23
EFREMOV V.I. 2014, 4(7), 62
EGOROV A.M. 2014, 2(5), 62
EGOROV N.. 2017, 4(19), 61
EMLIN R.V. 2018, 3(22), 82
EISMONT N.A. 2015, 3(10), 26
EKHLAKOV I.A. 2014, 1(4), 15
EREMIN V.V. 2017, 3(18), 6
ERMILOV V.A.2018, 3(22), 82

F

FADEEV A.S. 2013, 2, 53
FALIN K.A. 2018, 1(20), 40
FEDOSEEV S.V. 2016, 2(13), 62
FELDSHTEIN V.A. 2015, 1(8), 53; 2016, 2(13), 23
FERENCZ Ch. 2015, 3(10), 26
FILIN V.M. 2014, 2(5), 40
FILIPPOV I.M. 2014, 1(4), 3; 2016, 2(13), 23
FILIPPOV S.E. 2017, 2(17), 41
FROLOV V.N. 2014, 3(6), 57
FROLOV I.V. 2016, 4(15), 91

G

GALKIN V.I. 2017, 3(18), 24
GAVRELYUK O.P. 2013, 1, 16; 2014, 2(5), 87; 2015, 3(10), 100
GAYDAENKO V.I. 2014, 4(7), 3; 2015, 4(11), 3; 2017, 1(16), 41
GANIEV Y.K. 2017, 2(17), 41
GANZBURG M.F. 2015, 4(11), 25
GARBARUK A.V. 2019, 1(24), 5
GERASIMOVA T.I. 2018, 1(20), 54
GLEBOV I.V. 2016, 1(12), 99; 2017, 4(19), 89; 2018, 3(22), 113
GOBYZOV O.A. 2017, 2(17), 41
GOLOVIN D.V. 2017, 1(16), 82
GOLUBEV Yu.V. 2018, 4(23), 70
GOPANCHUK V.V. 2015, 4(11), 40
GORBENKO A.V. 2018, 4(23), 16
GORBOVA N.V. 2016, 2(13), 5
GORBUNOV Yu.V. 2016, 2(13), 23
GOTLIB V.M. 2015, 3(10), 26
GREBENNIKOV A.S. 2017, 1(16), 82
GREBENNIKOVA T.V. 2015, 1(8), 31
GRIBKOV A.S. 2017, 3(18), 42
GUBAREV F.V. 2017, 4(19), 72
GUKALO A.A. 2017, 2(17), 108, 4(19), 29
GUZENBERG A.S. 2013, 1, 66; 1(8), 67; 2016, 1(12), 104; 2017, 3(18), 80; 2018, 4(23), 81
GURTOVOY A.A. 2014, 1(4), 60
GUSAK D.I. 2017, 1(16), 32
GUSAKOV N.V. 2013, 1, 32; 2014, 3(6), 81
GUSEV V.F. 2016, 2(13), 70
GUSEV Yu.G. 2014, 1(4), 48
GUSHCHIN V.I. 2015, 3(10), 68

I

ISAEV G.F. 2015, 3(10), 81
IVANOV A.P. 2018, 2(21), 106
IVANOV V.A. 2016, 2(13), 70

K

KAZAKOV M.I. 2014, 2(5), 49; 2014, 4(7), 10; 2017, 4(19), 16
KAZAKOV M.N. 2014, 4(7), 10; 2017, 3(18), 6
KAZANKIN F.A. 2018, 3(22), 82
KALERI A.Yu. 2015, 3(10), 81; 2017, 2(17), 90
KALINKIN D.A. 2016, 2(13), 14
KALISTRATOVA O.V. 2016, 3(14), 56
KALYUZHNYI A.V. 2015, 3(10), 26
KAMINSKAYA V.S. 2018, 1(20), 67
KAPORTSEVA G.N. 2016, 2(13), 5
KARAVAEV D.Yu. 2015, 1(8), 17; 2018, 4(23), 88
KAREVSKIY A.V. 2018, 2(21), 41
KARBOVNICHIY V.P. 2014, 1(4), 29
KARASEV A.A. 2016, 2(13), 55
KAREDIN V.N. 2015, 3(10), 26
KATKOV R.E. 2015, (4)11, 12; 2017, 1(16), 63; 4(19), 46
KHAMITS I.I. 2015, 1(8), 42; 2016, 2(13), 5; 2(13), 23; 2018, 3(22), 69; 2018, 4(23), 62
KHULAPKO S.V. 2015, 2(9), 51
KERNOZHITSKY V.A. 2019, 1(24), 23
KICHIGINA O.K. 2016, 2(13), 80
KIM V.P. 2014, 1(4), 48
KINASH P.M. 2014, 4(7), 76
KIRENKOV V.V. 2015, (4)11, 50; 2016, 3(14), 80; 2018, 1(20), 75
KIRILIN A.N. 2019, 1(24), 68
KIRILLOV S.V. 2018, 1(20), 54
KIRSANOV V.G. 2015, 3(10), 100
KIRYUSHIN E.N. 2018, 2(21), 41
KISELEVA O.V. 2017, 1(16), 63
KLIMOV S.I. 2015, 3(10), 26
KLOCHKOVA .. 2014, 3(6), 64
KOGAN I.L 2017, 4(19), 89; 2018, 3(22), 113
KOLYCHEV A.V. 2019, 1(24), 23
KONOSHENKO V.P. 2018, 4(23), 16
KORNYUKHIN A.V 2018, 3(22), 61
KOKUSHKIN V.V. 2013, 1, 44
KOSTUK V.K. 2014, 4(7), 10; 2017, 3(18), 6
KOVALEV I.I. 2014, 4(7), 76
KOVALENKO A.A. 2016, 2(13), 90
KOVTUN V.S. 2013, 2, 33; 2014, 3(6), 57; 2015, 2(9), 3; 4(11), 68; 2016, 4(15), 91
KOZLOV V.M. 2015, 3(10), 26
KOZLOV I.V. 2015, 3(10), 26
KOZLOVSKIY V.. 2014, 4(7), 10; 2017, 4(19), 16
KOZYREV A.S. 2017, 1(16), 82
KOLESNICHENKO A.F. 2017, 3(18), 34
KOMAROV V.V. 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29
KOMAROV I.A. 2015, 3(10), 3
KOMAROV M.V. 2016, 2(13), 14
KOMKOV M.A. 2017, 3(18), 34
KOPYL N.I. 2014, 1(4), 92; 2018, 1(20), 54
KOREPANOV V.E. 2015, 3(10), 26
KORNEYEVA YE.YU. 2017, 4(19), 36
KOROLEV B.V. 2014, 1(4), 39; 2015, 2(9), 3
KOSENKO A.B.2013, 2, 72; 2014, 4(7), 89
KOTLYAROV E. Yu. 2018, 4(23), 5
KOCHERGINA M.N. 2015, 4(11), 68
KOCHETKOV .. 2018, 4(23), 29
KRAVETS V.G. 2013, 3, 66; 2014, 1(4), 75; 2(5), 74; 2016, 1(12), 90
KRIVOLAPOVA O.Yu. 2016, 1(12), 79
KRASNOPOLSKIY I.A. 2018, 2(21), 63
R S.A. 2015, 2(9), 82
R Yu.A. 2016, 2(13), 70
KRYLOV A.N. 2014, 3(6), 14; 2016, 1(12), 5; 3(14), 15; 2017, 3(18), 6; 4(19), 72
KRYLOV N.A. 2017, 4(19), 72
KRUTOV S.A.2018, 2(21), 54
KUCHEROV M.A. 2016, 1(12), 90
KUKIN O.N. 2017, 2(17), 90
KUVSHINOVA E.Yu. 2016, 2(13), 45; 3(14), 62; 2017, 3(18), 60
UZMIN V.V. 2016, 2(13), 5
KUZNETSOV A.V. 2015, 2(9), 64; 2018, 2(21), 33
KUZNETSOV V.D. 2014, 3(6), 3
KUZNETSOV V.I. 2017, 1(16), 103
KUZNETSOV V.K. 2014, 2(5), 32
KUPTSOVA I.V. 2014, 2(5), 87

L

LAKTIONOVA M.M. 2017, 1(16), 82
LAKHIN O.I. 2016, 2(13), 5
LALETINA E.A. 2016, 1(12), 79
LAMPEN . 2015, 3(10), 38
LAPIN A.V. 2013, 3, 74
LAPSHIN V.B. 2015, 1(8), 31
LEBEDEV V.I. 2014, 2(5), 49
LEGOSTAEV V.P.2013, 1, 4; 2, 3; 2014, 1(4), 3; 2(5), 3; 3(6), 22; 2015, 1(8), 17; 2015, 3(10), 38
LEDKOV .. 2015, 3(10), 26
LEKSIN M.. 2017, 2(17), 80
LEVITSKAYA Yu.Yu. 2019, 1(24), 95
LEVOCHKIN P.S. 2018, 3(22), 5
LI A.. 2016, 2(13), 23
LITVAK M.L. 2017, 1(16), 82
LIZUNOV A.. 2015, 3(10), 26
LOBOV S.D. 2014, 1(4), 60
LOBYKIN .. 2014, 1(4), 3; 2018, 1(20), 82
LOZHKIN D.S. 2016, 2(13), 62
LOZHKIN Y.A. 2017, 2(17), 41
LOZINO-LOZINSKAYA I.G. 2015, 4(11), 12
LOMAKO A.A. 2018, 4(23), 70
LOPOTA V.. 2013, 1, 4; 2014, 1(4), 3; 2(5), 3
LUZHENKOV V.V. 2018, 4(23), 5
LUCHINSKY V.P. 2016, 1(12), 90
LUKYASHKO A.V. 2017, 1(16), 50
LYAGUSHIN V.I. 2015, 2(9), 51

M

2015, 1(8), 53; 2017, 2(17), 108; 4(19), 29
MAYOROV I.V. 2014, 1(4), 29
MARKOV A.V. 2013, 2, 3; 2015, 1(8), 42; 2018, 4(23), 16
MARTINOV M.B. 2016, 2(13), 70
MARTYNOV M.B. 2014, 1(4), 48
MARTYNOV M.V. 2017, 3(18), 34
MATVEEVA .V. 2013, 2, 19; 2014, 3(6), 22; 2015, 1(8), 42
MATRENIN V.I. 2013, 3, 57
MAKHIN I.D. 2014, 3(6), 64; 2014, 4(7), 54; 2014, 4(7), 68; 2016, 4(15), 24
MACHRAFI R. 2015, 2(9), 51
MAKAROVA E.Y 2018, 3(22), 69
MALAKHOV A.V.
MEDVEDEV N.G. 2016, 2(13), 23
MEZHIN V.S. 2015, 2(9), 75; 2016, 4(15), 14; 2018, 3(22), 51
MIKITENKO V.G. 2015,4(11),50; 2016, 3(14), 80
MIKRIN .. 2013, 3, 74; 2015, 4(11), 58; 2018, 2(21), 63; 2018, 4(23), 88
MILOVANOV V.G.2015, 3(10), 3
MIKHAILOV .V. 2014, 4(7), 10; 2017, 4(19), 16
MIKHAILOV .V. 2018, 2(21), 63
MIKHAILOVA .K. 2016, 3(14), 15
MIKHALIN V.A. 2017, 3(18), 6
MIRONOV .V. 2016, 3(14), 26; 2017, 2(17), 49
MITROFANOV I.G.
MOKROUSOV M.I.
MOVCHAN .. 2013, 1, 16
MONAKHOV .I. 2013, 2, 19; 2014, 3(6), 22
MORKOVIN .V. 2013, 1, 79; 2015, 3(10), 89
MOROZOV O.V. 2017, 3(18), 24
MOROZOV P.A. 2018, 3(22), 82
MOROZOVA .. 2015, 1(8), 31
MOSKALEV I.V. 2015, 2(9), 39
MOSOLOV S.V. 2015, 4(11), 12
MUKHAMEDIEVA L.N. 2016, 1(12), 104
MURASHKO V.. 2014, 1(4), 48
MURTAZIN R.F. 2015, 1(8), 42
MULLER U. 2015, 3(10), 38

N

NAZAROV V.N. 2015, 3(10), 26
NAZAROVA D.K. 2016, 3(14), 15
NAUMANN V. 2015, 3(10), 38
NESTERIN I.M. 2014, 1(4), 48
NESTEROV V.M. 2016, 3(14), 62
NIKITIN .. 2018, 4(23), 100
NIKOLAEV V.V. 2014, 4(7), 68
NIKOLAEV I.V. 2015, 2(9), 51
NIKOLAEV V.D. 2016, 1(12), 29
NOVIKOV A.L. 2016, 2(13), 5
NOVIKOV A.N.
NOVIKOV D.I. 2015, 3(10), 26
NOVIKOVA N.D. 2015, 1(8), 31
NOSACHEV S.N. 2014, 4(7), 54
NOSOVSKY A.M. 2016, 1(12), 104

O

OBUKHOV V.V. 2014, 1(4), 86
OBIDENNIKOV S.S. 2015, 3(10), 52
OVECHKO-FILIPPOV E.V. 2015, 2(9), 82
OVCHARENKO .. 2014, 1(4), 15
OVCHINNIKOV .. 2013, 3, 57
OVCHINNIKOV V.A. 2019, 1(24), 23
OKOROKOVA K.S. 2016, 3(14), 71
ORLOVSKIY Y.A. 2018, 2(21), 41, 2(21), 63
ORLOVSKIY I.V. 2015, 4(11), 58
OSTROVSKY V.G. 2013, 2, 42; 2017, 4(19), 52
OZEROV D.S. 2016, 1(12), 104

P

PAVLOV A.O. 2016, 3(14), 5; 2017, 3(18), 15
PANKIN M.I. 2016, 1(12), 57
PANTENKOV D.G. 2013, 1, 32; 2014, 3(6), 81
PANCHUKOV .. 2013, 1, 16
PAPKOV .P. 2015, 3(10), 26
PAKHMUTOV P.A. 2016, 2(13), 62
PAKHOMOVA A.A. 2016, 1(12), 104
PASCHENKO V.A. 2016, 4(15), 24
PASHCHINA A.S.
PERFILYEV A.V.
PETROV N.. 2013, 1, 44; 2014, 2(5), 32; 2015, 2(9), 39
PETROVICHEV P.S. 2014, 4(7), 68
PILNIKOV .V. 2014, 1(4), 48
PIYAKOV .V. 2019, 1(24), 68
PLATONOV V.N. 2013, 1, 56; 2014, 3(6), 33; 2016, 4(15), 57; 2018, 2(21), 71
PLOTNIKOV .D. 2013, 1, 79; 2014, 4(7), 62; 2015, 3(10), 89; 2017, 4(19), 36
POCHEKUTOV D.V. 2016, 2(13), 62
POLOVNEV .L. 2017, 4(19), 105
POLOUS M.A. 2018, 4(23), 49
PONOMAREV N.B. 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29
PONOMAREV A.A. 2016, 4(15), 43; 2017, 2(17), 29
POTABACHNY L.A. 2018, 3(22), 82
PRILEPO Yu.P. 2016, 1(12), 57
PROKHOROV Y.M. 2017, 2(17), 80
PRUTKO .. 2017, 4(19), 72
POLIKARPOV N.. 2015, 1(8), 31
POLNIKOV A.S. 2016, 2(13), 5
POMPUSHKO .Z. 2013, 1, 26
POPOV A.N. 2017, 3(18), 42
POPOV A.V. 2018, 2(21), 41
POPOV G.. 2014, 1(4), 48
POPOV D.N. 2014, 3(6), 50
POPOV S.A. 2018, 2(21), 41
POPOVICH A.A.
POSPELOV B.S. 2013, 3, 57
POTAPENKO M.Yu. 2015, 4(11), 40
PRITYKOVSKY B.P. 2015, 2(9), 75
PUSTOVALOV A.A. 2016, 1(12), 57
PYSHKO .P. 2014, 1(4), 15

R

RABETSKIY A.S. 2017, 2(17), 41
RADUGIN I.S. 2013, 3, 3; 2015, 2(9), 25
RACHUK V.S. 2014, 1(4), 60
RAZNOSCHIKOV V.V. 2017, 4(19), 46
RASSKAZOV Ya.V. 2018, 1(20), 109
RESHETNIKOV M.N. 2018, 2(21), 54
ROGOVETS A.V. 2014, 1(4), 22
RODIN V.G. 2015, 3(10), 26
ROZHKOV A.S. 2015, 3(10), 81
ROMANENKOV V.A. 2017, 3(18), 34
ROMANOV S.Yu. 2013, 1, 66; 2015, 1(8), 67; 2017, 3(18), 80
ROZHKOV S.N. 2018, 2(21), 63
RUDSKOY A.I.
RULEV D.N. 2013, 2, 19; 2014, 3(6), 22
RULEV N.D. 2019, 1(24), 58
RYBAK S.P. 2016, 4(15), 3
RYABOV M.N. 2016, 1(12), 57; 2017, 2(17), 41
RYBKIN N.N. 2016, 1(12), 57
RYABKIN A.M. 2016, 1(12), 99; 2017, 3(18), 80
RYABUKHA S.V. 2013, 3, 14
RYABTSEVA A.V. 2018, 1(20), 67
RYAZANTSEV V.V. 2014, 1(4), 22; 2015, 1(8), 17; 2018, 4(23), 70

S

SALNIKOV N.A. 2018, 4(23), 29
SALOSINA M.O. 2018, 3(22), 32
SAMSONOV D.. 2017, 4(19), 46
SAVELYEV A.A. 2017, 2(17), 99
SAVCHUK D.V. 2013, 1, 38; 2014, 1(4), 67; 2014, 3(6), 39; 2014, 4(7), 47
SAZONOV V.V. 2013, 2, 19; 2014, 3(6), 22; 2018, 3(22), 69
SAZONOV V.V. (junior, MSU) 2017, 3(18), 24, 4(19), 5; 2018, 4(23), 62
SALMIN V.V. 2018, 1(20), 82
SARMIN E.E. 2014, 1(4), 22; 2018, 4(23), 70
SAFRONOV S.L. 2019, 1(24), 68
SEVASTYANOV N.N. 2015, 4(11), 25
SZEGEDI P. 2015, 3(10), 26
SEMENA N.P. 2018, 3(22), 103
SEMENKIN A.V. 2016, 1(12), 39; 2018, 2(21), 41
SEMENOV V.I. 2015, 1(8), 53
SEMIN A.Yu. 2015, 2(9), 64
SENKOVSKY .N. 2014, 1(4), 92
SEROV M.V. 2017, 2(17), 90
SHAMSHIMA N.A. 2018, 4(23), 29
SHANGAREEV A.T. 2016, 4(15), 57
SHACHNEV S.Yu. 2016, 4(15), 24
SCHELYAEV A.E. 2016, 3(14), 5
SHCHERBINA P.. 2017, 4(19), 52
SHCHERBAKOV E.V. 2016, 1(12), 64
SHCHIBLEV Yu.N. 2019, 1(24), 95
SHEVCHENKO V.V. 2014, 1(4), 3
SHIBAEV I.. 2013, 1, 16
SHMANENKOV V.N. 2017, 2(17), 41
SHOSTAK .V. 2014, 1(4), 60
SHTONDA S.Y. 2018, 2(21), 41
SHUBRALOVA E.V. 2015, 1(8), 31
SHUVALOV V.A. 2015, 1(8), 31
SHUR M.L. 2019, 1(24), 5
SHURSHAKOV V.. 2015, 2(9), 51
SIZENTSEV G.. 2013, 3, 82; 2014, 1(4), 3; 2017, 3(18), 53
SIMAKOVA .V. 2013, 2, 66; 2014, 3(6), 14; 2015, 2(9), 39; 2017, 3(18), 15
SIMONOVA E.V. 2016, 2(13), 5
SINITSYN A.A. 2016, 2(13), 45
SINYAVSKIY V.V. 2013, 1, 4; 2013, 2, 72; 2013, 3, 25; 2014, 1(4), 3; 2014, 4(7), 89; 2017, 2(17), 5; 2017, 3(18), 42; 2018, 4(23), 40
SIROSH A.N. 2018, 1(20), 75
SKOBELEV P..2014, 1(4), 29
SKOROVAROV A.Yu. 2016, 3(14), 5
SKOROMNOV V.I. 2015, 4(11), 12
SKREBKOV S.A.
SMERDOV A.A. 2018, 4(23), 40
SMIRNOV .V. 2015, 1(8), 42
SMIT . 2015, 2(9), 51
SMOLENTSEV .. 2013, 2, 42; 2013, 3, 46; 2015, 2(9), 82; 2015, 4(11), 12; 2015, 4(11), 25
SOKOLOV .V. 2015, 4(11), 25
SOKOLOV B.. 2013, 2, 42; 2013, 3, 46; 2013, 3, 57; 2015, 2(9), 82; 2015, 4(11), 12; 2015, 4(11), 25; 2017, 1(16), 50; 4(19), 52
SOKOLOV V.G. 2018, 4(23), 16
SOKOLOV V.. 2014, 3(6), 81
SOKOLOVA S.P. 2017, 2(17), 99, 108
SOLNTSEV V.L. 2015, 2(9), 25; 2017, 2(17), 5
SOLODUKHIN A.E. 2016, 1(12), 39; 2018, 2(21), 41
SOLOMKIN R.A. 2018 2(21), 33
SOLOVIEV V.. 2015, 1(8), 42
SOROKIN I.V. 2013, 2, 3; 2015, 1(8), 42; 2017, 2(17), 5
SOSENKO V.. 2014, 1(4), 22; 2018, 4(23), 70
SOTNIKOV B.I. 2014, 1(4), 3
SOFINSKIY .N. 2014, 3(6), 71; 2014, 4(7), 31; 2015, 3(10), 15; 2017, 2(17), 63
STRELETS M.Kh. 2019, 1(24), 5
STARINOVA O.L. 2018, 1(20), 82
STAROVOYTOV .I. 2013, 1, 38; 2014, 1(4), 67; 2014, 3(6), 39; 2014, 4(7), 47; 2015, 3(10), 60; 2016, 3(14), 100
STAVITSKIY I.B. 2018, 1(20), 67
STAVRITSKIY A.K. 2016, 3(14), 71
STIKHIN .S. 2013, 3, 57
STOYKO S.F. 2018, 3(22), 17
STOLYAROV E.P. 2019, 1(24), 5
STRATILATOV N.R. 2019, 1(24), 68
STRIZHENKO P.P. 2015, 4(11), 12
STROCHENKIN .V. 2014, 3(6), 57
STROILOV A.V. 2017, 3(18), 6
SUDAKOV V.S. 2018, 3(22), 5
SUFIYAROV V.S.
SUMAROKOV .V. 2016, 2(13), 62; 2018, 2(21), 71
SUKHANOV .. 2015, 3(10), 26
SUKHOV Yu.I. Yu.I. 2015, 4(11), 25
SYROESHKIN .V. 2015, 1(8), 31
SYCHEVA .V. 2014, 1(4), 29; 2016, 2(13), 5; 2018, 2(21), 33
SUBBOTIN A.V. 2017, 3(18), 70
SVECHKIN V.P. 2017, 2(17), 99

T

TARASOV V.A. 2017, 3(18), 34
TARASOVA .. 2017, 4(19), 5
TELEGIN .. 2013, 1, 66; 2015, 1(8), 67; 2018, 4(23), 81
TENENBAUM S.M.
TEREKHOV D.N. 2018, 2(21), 41
TERTICKIY G.. 2015, 3(10), 38
TIMAKOV S.N. 2016, 4(15), 57
TITOV V.A. 2015, 3(10), 52
TKACHENKO I.S. 2019, 1(24), 68
TKACHENKO S.I. 2019, 1(24), 23
TOLKACH M.A. 2016, 3(14), 26; 2017, 2(17), 49
TOMILINA T.M.
TOPILSKAYA S.V. 2018, 3(22), 61
TROYNIKOV V.I. 2016, 1(12), 64
TSARKOV D.S. 2016, 1(12), 104
TSYGANKOV O.S. 2015, 1(8), 3; 2015, 1(8), 31; 2017, 2(17), 108
TUGAENKO V.Yu. 2014, 4(7), 76
TULIN D.V. 2018, 4(23), 5
TUMANIN .N. 2013, 3, 46
TUPITSIN N.N.2014, 2(5), 62; 2015, 4(11), 12; 2017, 1(16), 63; 4(19), 46
TVERDOKHLEBOVA E.M. 2016, 1(12), 79

U

ULYBYSHEV Yu.P. 2013, 1, 16; 2015, 4(11), 76; 2016, 4(15), 67
USKOV .V. 2015, 4(11), 58
USOV P..2014, 4(7), 54
USPENSKAYA N.V.2016, 2(13), 5
USTINOV V.V. 2015, 1(8), 53
USHAKOV A.R. 2019, 1(24), 84
USHAKOV I.B. 2015, 3(10), 68

V

VACHNADZE V.D. 2015, 2(9), 82
VELIKOIVANENKO V.I. 2014, 3(6), 81
VERKHOVTSEVA T.I. 2013, 1, 16
VINOGRADOV A.S. 2018, 1(20), 54
VIKELSKI M. 2015, 3(10), 38
VISHNEKOV V.E. 2013, 3, 66
VLADYKIN S.A. 2016, 2(13), 62
VODOLAZHSKY A.V. 2016, 3(14), 56
VOLKOV O.N. 2013, 2, 53
VOROBIEV Yu.A. 2015, 1(8), 53; 2017, 2(17), 108
VOROBIEV A.S. 2018, 2(21), 33
VOROBIEVA E.A. 2017, 3(18), 98
VORONIN V.V. 2018, 2(21), 16
VORONOV K.Ye. 2019, 1(24), 68
VOSTRUKHIN A.A. 2017, 1(16), 82

Y

YABLOCHKO M.A. 2014, 4(7), 42
YAKIMOV A.S. 2019, 1(24), 23
YANOVSKIY L.S. 2017, 4(19), 46
YARYGIN V.I. 2018, 4(23), 49
YASKOV V.V. 2013, 1, 44
YASKEVICH .V. 2017, 4(19), 95; 2018, 2(21), 80, 3(22), 90
YURINA O.A. 2015, 1(8), 17; 2015, 3(10), 38
YURGIN .V. 2018, 4(23), 81

Z

ZABORSKY S.A. 2013, 1, 16
ZADEBA V.A. 2014, 3(6), 43; 2015, 2(9), 25
ZAGUSTINA N.. 2017, 4(19), 36
ZAKHARENKOV L.E. 2016, 1(12), 39; 2018, 2(21), 41
ZAPRUDNOV D.M. 2014, 1(4), 92
ZAPRYAGAEV V.I. 2016, 1(12), 5
ZARUBIN V.S. 2016, 2(13), 23
ZAYTSEV .I. 2017, 4(19), 105
ZELENYI L.M. 2015, 3(10), 26
ZEMTSOVA E.V. 2016, 1(12), 22; 2018, 1(20), 54
ZERNOV A.S. 2016, 1(12), 29
ZHAROVA L.N. 2017, 2(17), 5
ZIMIN V.P. 2019, (24)23
ZHARTOVSKY G.S. 2016, 2(13), 62
ZHASAN V.S. 2014, 1(4), 48
ZHELEZNYAKOV A.G. 2015, 1(8), 67, 2016, 1(12), 99; 2018, 4(23), 29; 81
ZHIKHAREV D.Y. 2018, 3(22), 42
ZOLOTAREV .. 2017, 4(19), 29
ZUBOV N.E. 2013, 3, 74; 2014, 1(4), 67; 2014, 3(6), 39; 2015, 3(10), 60; 2016, 3(14), 100; 2017, 3(18), 98
ZYABLOV V.A. 2016, 1(12), 64
ZYKOV A.V. 2017, 3(18), 70